Aktuelt

Kommuneplanens arealdel – Offentlig ettersyn

15.11.2019

Teknikk og Miljøutvalget, TMU har i møte den 8.11.2019 vedtatt følgende

Les hele saken

Kunngjøring!

06.12.2019

Følgende scooterløyper er åpne for fri ferdsel fra og med 09.12.19

Les hele saken

Kulturskolen informerer

05.12.2019

Kulturskolen starter opp med nye tilbud i januar, for barn og vokse på alle skolene.

Les hele saken