Kunngjøring

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN: REVISJON AV FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR SNØSCOOTER I GAMVIK KOMMUNE

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik kommune legger forslag til revisjon av forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter ut til offentlig ettersyn og høring, jf. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag av 10. juni 1977, og § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

 

Revisjonen består i å etablere to nye traséer på Nordkinnhalvøya. Hensikten er å knytte scooterløypenettet nord i kommunen med løypenettet sør i kommunen og i nabokommuner.

Løypeforslaget er beskrevet i vedlagte dokumenter. Høringsdokumenter er også tilgjengelige på kommunens nettside.

Spørsmål og innspill til høringen sendes Gamvik kommune, postmottak@gamvik.kommune.no eller Gamvik kommune, postboks 174 9770 Mehamn.

Frist for innspill er 26.10.2023.

 

 

Med vennlig hilsen
Stein Arild Olaussen
Næringsleder

Forskrift om løypenett for snøscooter i Gamvik kommune

Vedlegg til forskrift om løypenett for snøscooter i Gamvik kommune

Ferdig utredningsdokument


Publisert: 15.09.2023 10.00
Sist endret: 15.09.2023 10.38