Eiendomsskatt på fritidsbolig (hytte).

Skattesedlene er sendt ut og det er mange som har spørsmål om eiendomsskatten for sin fritidsbolig. Vi legger ut litt informasjon her på hjemmesiden for å bidra til bedre forståelse og kanskje oppklare noen spørsmål.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


For fritidsboliger har kommunen lagt til grunn egen taksering for å fastslå skattegrunnlaget. Takseringen er i hovedsak sjablongtaksering basert på fritidsboligens areal, verdisats pr. kvadratmeter og omregningsfaktorer for sone/område og for standard. Det er også lagt til verdi for tomt, men eiendomsskatt kreves bare for bebygde tomter. For større tomter og festetomter som punktfeste er det anslått tomtestørrelse på 1000 kvm og verdisatsen pr. kvm. er satt til 150 kroner.

Eksempel på beregning av skattegrunnlag og eiendomsskatt for fritidsbolig.

                       

Eiendomsskatten er så beregnet ut fra dette skattegrunnlaget på samme måte som beregningen for bolig som er vist over.

Det er anledning til å klage til kommunen på fastsatt skattegrunnlag/takst for fritidsbolig. Den som skal klage må evt. sende epost til eiendomsskatt@gamvik.kommune.no og be om å få tilsendt det grunnlag som taksten bygger på.

En eventuell klage må begrunnes med hvorfor grunnlaget/vurderingen gir en feil takst for den som klager. Fristen for å klage er 14. mai. Klager sendes også til eiendomsskatt@gamvik.kommune.no.

Mer utfyllende informasjon finnes på nettsiden hvor eiendomsskatten er kunngjort  https://www.gamvik.kommune.no/nyheter/kunngjoring235/  og de vedlagte retningslinjer og kommunale vedtak.


Publisert: 18.04.2024 07.37
Sist endret: 18.04.2024 07.51