Tilskudd til inkludering av barn og unge.

TILSKUDD TIL INKLUDERING AV BARN OG UNGE - UTLYSNING FOR 2022

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket.

Målet med tilskuddsordningen er at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målgruppe: barn og unge i alder 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hvem kan søke:

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører
    Gamvik Kommune er en deltakende kommune. Dette betyr at man må knytte søknaden til kommunene der hoveddelen av deltakerne skal rekrutteres fra.
  • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.
  • Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har eget søknadsskjema i søknadsportalen.
  • Oversikt over aktivitetstyper finner du i utlysningen, trykk her.
  • Veileder finner du ved å trykke her.
  • Alle søknader sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunkt.
  • Søknadsfrist: 17. desember 2021

Publisert: 13.12.2021 11.05
Sist endret: 13.12.2021 11.09