Tilskudd til freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra sametinget :

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen

 – Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

 Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

 Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

 

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

 

Tilskuddene gjelder for 2022

Søknadsfrist: 1.november 2021


Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

 

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no
+47 78 48 42 73

 

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84

 

Elin Rose Myrvoll
Fagleder
elin.rose.myrvoll@samediggi.no
+47 78 47 40 20


Publisert: 05.10.2021 06.54
Sist endret: 05.10.2021 07.05