Til orientering

Utarbeidelse av nye forskrifter for snøskuterløyper i Gamvik kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Teknisk avdeling i Gamvik kommune har sammen med Rambøll høsten 2021 jobbet med utarbeidelse av nye forskrifter og kart for snøskuterløyper i kommunen. Dette er et krevende arbeid som omfatter kartlegging av forhold vedrørende støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig og hytte områder, landskap, kulturminner/miljø og sikkerhet.

 

Vi har i dette arbeidet hatt et nært samarbeid med en lokal ressursgruppe som har bestått av representanter fra Røde Kors, reiselivsnæring, Mehamn Snøscooterklubb og Gamvik Jeger- og Fiskeforening. Denne ressursgruppen har med sine lokalkunnskaper bidratt til forskrifter som er godt gjennomtenkt. Deres bidrag i kartlegging av løypenettet har vært av stor betydning for at vi nå kan legge ut ny høring på forskriftene.

 

Vi er nå inne i den delen av prosessen hvor de nye forskriftene og løypekart skal legges ut for høring jmf. forvaltningsloven § 37 og plan- og bygningsloven §11-14. Denne høringen skal ligge ute i 6 uker. Hvis det ikke kommer inn noen innsigelser i denne perioden vil de nye snøskuterforskriftene for Gamvik kommune meldes opp til vedtak i kommunestyret rett etter høringsperioden.

 

Det er lange tradisjoner i Finnmark for bruk av snøscooter til å komme seg ut i naturen på vinteren. Bruk av snøscooter i lovlige løyper har en stor verdi for rekreasjon og er med på å skape bolyst og trivsel. Det er for mange helsefremmede og øker livskvaliteten.

Gamvik kommune ser på dette som et svært viktig og verdifullt tilbud for alle i kommunen og ser med stor glede frem til å få de nye forskriftene godkjent.

 

Mvh

Roger Martinussen

Teknisk  leder Gamvik kommune


Publisert: 17.12.2021 14.15
Sist endret: 17.12.2021 14.19