Pressemelding- og Invitasjon

Gamvik kommune inviterer til folkemøte om fremtidig vindkraftutbygging den 4. juni på Mehamn samfunnshus fra kl.17.00 - 19.00:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


PROGRAM

17.00 Åpning v/ordfører Ragnhild Vassvik

Paneldebatt:

17.05 Fordeler med vindkraft v/ Vindkraftutbyggere

17.30 Motstandernes argumenter v/ Motvind Norge og Reindrifta

17.50 FEFO

18.00 NVE

18.10 Veien videre v/ Kommunedirektør Marius Nilsen

Etter paneldebatten vil publikum kunne stille spørsmål til deltakerne i panelet, dette vil ikke skje i plenum, men vi setter av et område i salen hvor publikum kan oppsøke deltakerne i panelet

Formålet med møtet er at befolkningen i Gamvik kommune skal få informasjon for og imot vindkraft og at Kommunestyret skal få et bredere grunnlag å ta avgjørelser på et faktisk og rettslig grunnlag i kommunestyret i vindkraftsaker.

Arr. Gamvik kommune

 

Invitasjon /Pressemelding

Det er en kjent sak at Gamvik kommune har gode og stabile vindressurser.  Dette har utbyggere av vindkraft registrert og søker nå om forhåndssamtykke fra kommunen for å konsekvensutrede og konsesjonssøke for utbygging.

Kommunestyret i Gamvik kommune har fra tidligerer (2021 og 2022) gitt forhåndssamtykke for konsekvensutredning for to prosjekter. Dette er St1 som søker utbygging på Sandfjellet/Koifjordfjellet og Fred Olsen Renewables på Digermulen.

I løpet av det siste halve året har vi i tillegg fått søknader fra tre andre utbyggere. Statkraft på Bjørvikstuva/første del av Kinnarodden og Slettfjellet over Langfjordnes og Nervei. Fortum Nordkraft som også søker Bjørvikstuva/ første del av Kinnarodden. Så er det H2Carrier som også søker Oksevågfjellet/Bjørvikstuva. Alle de tre sistnevnte søker om å utrede for utbygging på begge sider av kommunegrensa mellom Gamvik og Lebesby.

Gamvik kommune står om kort tid overfor en prioritering av de nevnte prosjektene da kommunen er gitt denne myndigheten jfr. Plan- og bygningsloven.

Gamvik kommune inviterer til et folkemøte hvor kommunens innbyggere får anledning til å møte vindkraftaktører, representanter fra reindriften og vindkraftmotstandere.

Det hele skjer den 4. juni på Mehamn Samfunnshus fra kl 17.00- 19.00.

 

Mvh.Ordfører


Publisert: 06.05.2024 10.49
Sist endret: 06.05.2024 10.54