Ny informasjon om pågående Korona- situasjon i Gamvik kommune

Oppdatert Korona- informasjon 16/7 - 2021 kl. 16.00 / Updated korona- information, 16. july- 2021 at 16.00 PM:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdatert Korona status den 16. juli 2021 kl. 16.00 

Vi har per i dag 13 smittede i kommunen. Alle disse har vært i isolasjon i flere dager og var forventede tilfeller. 

Test- stasjonene vil være stengt i helgen. 

I dag er det ikke registrert noen nye smittetilfeller. 

Totalt har 126 personer testet i Gamvik kommune siden smitten ble oppdaget og 6 personer er fortsatt i karantene. 

Den første som ble smittet er nå ikke lenger smittet, og er 100 % friskmeldt. 

Alle smittetilfellene er fortsatt lokalisert til Skjånes. Alle disse er det kontakt med og er i isolasjon. 

Alle innbyggerne og tilreisende oppfordres til følge alle smittevernanbefalinger og begrense antall nærkontakter.

 

Alle som må teste seg ved symptomer i helgen, må bestille testen:       Ring legevakten mellom kl. 09.00 – 15.00.       Telefon: 116117

 

Om vi unngår flere smittede nå og alle følger opp anbefalingene som er gitt, er det mulig vi alle kan se frem til en flott Festival neste uke. 

Men, situasjonen kan selvsagt endre seg på veldig kort varsel. 

Flere begynner nå å komme ut av karantenen, men det oppfordres til at alle innbyggerne i Skjånes begrenser sin reiseaktivitet også i helgen.

De som må reise fra Skjånes denne uka, ANBEFALES å ta kontakt med Kommuneoverlegen for evt. avklaring, ring da Korona- telefon: 906 83 823

 

ALLE I KOMMUNEN: HUSKE Å BRUKE MUNNBIND PÅ ALLE BUTIKKER!

 

RÅDHUSET og HELSESENTERET: åpent for publikum (begge etasjer) neste uke, for de som har time- avtale eller besøks- avtale. 

COOP SKJÅNES: fortetter ordningen med åpent/stengt butikk til-og-med lørdag, (Mvh, Rita). 

BENSINSTASJONEN I MEHAMN: er stengt i dag, da noen ansatte der nå anses å kunne være nærkontakter, men ikke direkte smitte- truet. 

De ansatte på bensinstasjonen er derfor blitt testet tirsdag ut fra forebyggende hensyn, og er derfor i karantene i 2 dager (torsdag og fredag). 

 

Med vennlig hilsen

Tor Arne Solvoll

Rådmann

 

  

CORONA INFORMATION 15. JULY, 2021 at 5pm :

 

 

A total of 126 people have now been tested in Gamvik municipality since the infection was discovered, and 6 people are still in quarantine. 

Today, no new cases of infection have been registered. 

The We currently have 13 infected in the municipality. All of these have been quarantined for several days, and are all expected cases. 

first person who became infected is now no longer infected, and is 100% healthy. 

If we avoid more infected now - and everyone follows up on the recommendations given, - everyone will be finished with quarantine and isolation by Tuesday next week.

However, the situation can of course change at very short notice.

 

Those who has to test for symptoms this weekend, must order the test: Call the emergency room between 09.00 - 15.00. Phone: 116117

 

All cases of infection are still located in Skjånes. All of these we are in close contact with, and they are all in isolation. 

All residents and visitors are encouraged to follow all infection control recommendations and limit the number of close contacts. 

It is still encouraged that all the inhabitants of Skjånes limit their travel activity to other places this weekend. 

Those who have to leave Skjånes this weekend, are RECOMMENDED to contact the Municipal Superintendent for any clarification, then call Corona- telephone: 906 83 823

 

TO ALL OF US:    EVERYONE MUST REMEMBER TO USE MOUTH COVER IN ALL STORES! 

THE CITY HALL and HELTH CARE CENTER: open to the public (both floors) this week, for those who have an appointment or a visit agreement. 

COOP SKJÅNES: continues the arrangement with open / closed shop until Saturday, (Regards, Rita).

THE PETROL STATION IN MEHAMN: is closed for on Friday, as some employees there are now considered to be close contacts, but not directly threatened with infection. 

The employees at the petrol station have therefore been tested Tuesday for preventive reasons, and are in quarantine for 2 days (Thursday and Friday), as they have been tested today.

  

Best Regards,

Tor Arne Solvoll

Councilor


Publisert: 16.07.2021 13.17
Sist endret: 16.07.2021 13.22