Ny informasjon om pågående Korona- situasjon i Gamvik kommune

Oppdatert Korona- informasjon 11/7 - 2021 kl. 20.00 / Updated Korona information 11/7 - 2021 at 20.00:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdatert Korona- informasjon 11/7 - 2021 kl. 20.00 

I dag har det vært gjennomført 7 nye tester av innbyggerne i Gamvik kommune. 

Totalt er nå 89 personer testet i Gamvik kommune siden smitten ble oppdaga. 

Mange av testresultatene er nå analysert, slik at der nå er om lag 35 personer som fortsatt er i karantene. 

Det er i dag, fredag 11. juli, oppdaga 1 nye smittetilfeller i Gamvik kommune. 

Smitten ser nå ut til å være begrenset geografisk. 

Det settes opp en test- stasjon i Skjånes fra i morgen, mandag 12. juli. 

De som har behov for å reise / forlate Skjånes den neste uken, bes ta kontakt med Kommuneoverlegen for avklaring. 

HELSESENTERET: Helsesenteret vil denne uken kun være åpen for de som har avtale.

RÅDHUSET: Rådhuset vi denne uken kun ta i mot publikum som har avtale.

 

Status på smitte- situasjonen: 

Det betyr at det per i dag er 11 smittede i kommunen. 

Alle smittetilfellene er fortsatt lokalisert til Skjånes. Alle disse er det kontakt med og er i isolasjon. 

BUTIKKEN I SKJÅNES vil kommunen i samarbeid med de ansatte forsøke å holde åpen som normalt. 

Det oppfordres alle innbyggerne i Skjånes å begrense sine reiser til andre steder i kommunen kommende uke. 

Det anbefales at alle i Gamvik kommune nå benytter munn- bind ved kontakt med andre. 

Bruk av munnbind gjelder spesielt på steder som butikk/kiosk til situasjonen er avklart. 

Gamvik kommune oppfordrer innbyggerne til følge alle smittevernanbefalinger og begrense antall nærkontakter. 

Alle som vil ha test, må bestille test:       Ring mellom kl. 08.00 – 19.00.       Telefon: 906 83 823 

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av uke vil teststasjonen i Mehamn være åpen ukedagene mandag - fredag 12. juli fra kl. 14.00 – 15.00. 

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av uken vil teststasjonen i Skjånes være åpen mandag og tirsdag fra kl. 13.00 – 14.00.

 

Med vennlig hilsen

Tor Arne Solvoll Rådmann

 

Updated Korona information 11/7 - 2021 at 20.00 

Today, 7 new tests have been carried out by the inhabitants of Gamvik municipality 

A total of 89 people have now been tested in Gamvik municipality since the infection was discovered. 

Many of the test results have now been analyzed, so that there are now about 35 people who are still in quarantine. 

Today, 1 new case of infection was discovered in Gamvik municipality. 

The total infections (situation) now appears to be geographically limited. 

A test station will be set up in Skjånes from tomorrow, Monday 12 July. 

Those who need to travel / leave Skjånes next week, please contact the Municipal Supervisor for clarification. 

 

Status of the infection situation: 

This means that as of today there are 11 infected in the municipality. 

All cases of infection are still located in Skjånes. All of these are in contact with and are in isolation. 

THE STORE IN SKJÅNES:  The municipality in collaboration with the employees will try to keep it open as normal. 

All residents of Skjånes are encouraged to limit their travel to other places in the municipality next week. 

It is recommended that everyone in Gamvik municipality now uses a bandage when in contact with others. 

The use of face masks applies especially in places such as shops/kiosks until the situation is clarified. 

Gamvik municipality encourages residents to follow all infection control recommendations and limit the number of close contacts. 

Everyone who wants a test, must order a test:    Call between 08.00 - 19.00.       Phone: 906 83 823 

If anyone wants to test themselves during the week, the test station in Mehamn will be open Monday - Friday from 14.00 - 15.00. 

If anyone wants to test themselves during the week, the test station in Skjånes will be open Monday and Tuesday from 13.00 - 14.00.

 

 Med vennlig hilsen

Tor Arne Solvoll
Rådmann


Publisert: 11.07.2021 18.02
Sist endret: 11.07.2021 18.49