Kunngjøring

Andregangshøring- og offentlig ettersyn av forslag til områdereregulering for Normannset havne- og industriområde, med høringsfrist 15.Mars 2024:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Teknisk-, miljø- og planutvalget besluttet den 31.01.24 i PS 07/24 å legge revidert forslag til områderegulering for Normannset havne- og industriområde ut til nytt offentlig ettersyn og seks ukers høring iht. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fiskeri- og sjørettet industri og havneanlegg i Normannsetfjorden samt en akvakulturlokalitet ved Lille Kamøya. Planforslaget er konsekvensutredet, senest i 2023 for lokaliteten til lakseoppdrett ved Lille Kamøya.

 

Høringsuttalelser til planforslaget sendes Gamvik kommune, pb. 174, 9770 Mehamn eller til e-postadresse postmottak@gamvik.kommune.no innen 15. mars 2024.

 

Linker - høringsdokumenter til planforslaget:

 

Spørsmål til høringen kan rettes kommunens saksbehandler Stein Arild Olaussen (stein.arild.olaussen@gamvik.kommune.no , tlf. 979 97 717) eller plankonsulent Andreas Foss Westgaard (andreas.westgaard@henninglarsen.com , tlf. 488 99 377).

 

Varsel om konsultasjonsrett
Gamvik kommune viser til sameloven § 4-4 om kommunens plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Kommunen legger til grunn at reinbeitedistrikt 9 (RBD9) representerer berørt samisk interesse i denne plansaken. Ønske om konsultasjoner i denne plansaken må meddeles kommunen innen rimelig tid.


Publisert: 01.02.2024 09.10
Sist endret: 01.02.2024 09.55