Kunngjøring

I forbindelse med planer om oppdrett i Normannsetfjorden inviteres det til medvirkningsmøte på Mehamn Samfunnshus onsdag 1.november kl. 1930:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Medvirkningsmøte fiskeriinteresser Lille Kamøya/Normannsetfjorden:

1. Møtestart og velkommen v/Gamvik kommune

2. Orientering om planprosess v/Andreas Foss Westgaard

3. Presentasjon av planlagt oppdrettslokalitet Lille Kamøya v/Knut Håvard Krokstrand (Mowi)

4. Spørsmål og innspill fra salen. Holdepunkter for innspill:

• Yrkesfiske-aktivitet i og inntil planområdet; omfang, geografi og arter det fiskes på mv.

• Ressursområder for fisk i og inntil planområdet (gyte-, oppvekstområder mv.)

• Matauk og fritidsfiske i og inntil planområdet

• Sjølaksefiske i og inntil planområdet

• Annet

5. Oppsummering og avslutting v/plankonsulent og møteleder.

 

 

Med vennlig hilsen
Stein Arild Olaussen
Næringsleder

 


Publisert: 18.09.2023 12.56
Sist endret: 18.09.2023 13.01