Kunngjøring

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viderformidler oransje farevarsel om skogbrann for hele fylket fra varsom.no. Gjelder fra 13.07.23

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Statsforvalteren i Troms og Finnmark viderformidler gult farevarsel om skogbrann for hele fylket fra varsom.no, og beslutning om helikopter i ekstraberedskap for skogbrann fra DSB.

Oppsummering av behovet for beredskap

Etter en totalvurdering er det besluttet å sette ekstra beredskap med 3 helikopter i vurderingsperioden da det er meldt skog- og gressbrannfare. Det er i tillegg varselet fra om tørking av jord og vegetasjon i deler av landet som gir farevarsling for Østlandsområdet.

Antall

Plassering

Fylke

Periode

Kommentar

1

Torp

Vestfold

15.04. – 15.08.

Fast beredskap

1

Alta

Finnmark

11.07. – 13.07.

 

1

Tana

Finnmark

11.07. – 13.07.

 

1

Narvik

Nordland

11.07. – 13.07.

 

Skogbrannfareindeksen (MET) viser fra noe til stor fare fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er økende utover i perioden for disse områdene.

Gressbrannfareindeks (MET) viser fare til høy fare i deler av Troms og Nordland ned i Trøndelag. Det er avtagende farevarsling i perioden for Trøndelag.

Spredningsfare vind (MET) samsvarer med både skog- og gressbrannfaren, både skog- og gressbrannfaren, viser stor fare i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.    

Tørke i vegetasjon og bakke (MET) (DMC og DC) viser fra fare til stor fare for store deler av Nordland, Troms, Finnmark og østsiden av Oslofjorden samt deler av Innlandet. Det er økende fare i noen områder utover i perioden. DC som er tørke i dypere jordlag viser noe fare på Østlandet ned til Agder i perioden, samt at Øst-Finnmark viser noe fare

Europeisk farevarsling viser:

Fire wheater index (FWI) melder moderat til høy fare på hovedindeksen for store deler av fra Nordland og Troms og Finnmark.

Fine fuel weather indeks (FFMC) gressbrannfareindeksen viser moderat til høy fare fra Nordland og i hele Troms og Finnmark for vurderingsperioden.

Initial spread index (ISI) spredningsfaren som følge av vind (ISI) viser moderat til veldig høyt farevarsel for Nordland og i hele Troms og Finnmark for vurderingsperioden.

Siste oppdrag registrert i BRIS.

Det er i hittil i år vært registrert totalt 1 121 hendelser, 706 i gress- eller innmark og 415 i skog- eller utmark. Til sammenligning var det på samme tidspunkt i 2022 registrert 1016 hendelser, 761 i gress- eller innmark og 255 i skog- eller utmark.

Antallet branner i forrige vurderingsperiode er 0 gress- eller innmark og 2 i skog- eller utmark.

Det har vært en innsats med helikopter i forrige vurderingsperiode.

I år har skogbrannhelikopteret vært i innsats 71 ganger i 46 branner.

Ny vurdering om behovet for ekstra beredskap gjøres torsdag 13.07.2023


Publisert: 13.07.2023 11.36
Sist endret: 13.07.2023 11.51