Kunngjøring

Innspill fra Gamvik kommune til Fylkeskommunen - Publiserte ruteoppsett fra Widerøe - FOT-ruter fra april 2024:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Sak 51/23 Innspill Gamvik kommune til Troms og Finnmark Fylkeskommune – Publisert ruteoppsett fra Widerøe – FOT-rutene fra april 2024. 

 

Formannskapet i Gamvik kommune har i sitt møte 27. november -23 behandlet saken om  Widerøes FOT- ruter fra april 2024 og vil uttale følgende: 

 

Widerøes flyruter langs kysten av Finnmark blir ofte omtalt som vårt tog - og dette med rette. Med Finnmarks avstander langs vei og klima er ofte fly det eneste og mest foretrukne transportmidlet for oss som bor langs kysten. Dette gjelder for næringsliv, pasientreiser og reisende i private ærender. Det er derfor utrolig viktig at kortbanenettets flytilbud er best mulig tilpasset våre behov både prismessig og ikke minst rutemessig. 

 

Ved Mehamn lufthavn har vi de siste årene hatt fire avganger pr. dag. Dette har fungert godt. Vi har kunnet reist både østover mot Vadsø og derifra til Alta og vestover til Hammerfest og derifra til Tromsø. Avgangene har hatt god spredning over hele dagen og det har vært korrespondanse med fly sørover via Tromsø. 

 

Når nå Widerøe igjen har fått oppdraget å fly i hele Finnmark forventer vi som reisende og ansvarlig myndighet i kommunen at rutetilbudet blir bedre og ikke verre for oss som bor her og er avhengig av å bruke fly for å ta oss frem.  

 

Vi forventer lavere priser og høyere frekvens og et rutenett som sikrer et godt samspill og korrespondanse med andre fly. Mange av de reisende på fot-rutenettet er pasientreiser, da er det viktig at man har et rutenett som ikke gir unødvendig belastning for den enkelte.  

 

Vi ser at vi mister dagens formiddagsfly fra Hammerfest. Dette gjør at våre pasienter fra sykehus i Hammerfest og Tromsø ikke kommer seg hjem før seint på kvelden. 

 

Vi har sett på to avganger fra Tromsø til Hammerfest med retur til Tromsø.

 

Wf 945 avg fra Hammerfest  kl 1340.

 

Wf 913 avg fra Hammerfest kl 1555. 

 

Det ser ut som om begge fly kommer fra Tromsø. Og går i retur til Tromsø.

 

Ville det vært mulig at et av disse kunne fortsatt til Mehamn eventuelt også Honningsvåg slik at pasientene ikke trengte å være borte over 16 timer. 

 

Vi kan ikke godta at vi mister rutetilbudet midt på dagen – fra Hammerfest da dette er særlig viktig for hjemtur for reisende som har vært på sykehus. Hammerfest sykehus er Midt-Finnmarks lokalsykehus det er derfor viktig å opprettholde et rutetilbud som gir kortere ventetid. 

 

Vi har i dag en rute fra Kirkenes-Alta-Vadsø-Båtsfjord-Mehamn-Honningsvåg-Hammerfest-Tromsø. I Widerøes forslag er det foreslått at dette flyet skal komme til Mehamn enda senere. Er det mulig at denne ruten kan komme tidligere til Mehamn slik at man kan nå korresponderende fly til Oslo fra Tromsø samme kveld.

 

 

 

Enstemmig vedtatt.

 

Mvh.Ordfører

 


Publisert: 13.07.2023 11.36
Sist endret: 13.07.2023 11.51