Kunngjøring

VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR VINDKRAFT:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik kommune varsler med dette at arbeid med kommunedelplan for vindkraft igangsettes iht. plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12. Samtidig kunngjøres at forslag til planprogram er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn jf. pbl. § 11-13.

Dokumenter til offentig ettersyn:

Melding om vedtak - Oppstart og høring av forslag til planprogram for kommunedelplan for vindkraft

Varsel om oppstart - KDP vindkraft Gamvik

Forslag til planprogram - KDP vindkraft Gamvik

Varslingskart - KDP vindkraft Gamvik

 

Gamvik kommune har ved beslutning i Teknisk- og miljøutvalget den 30. august vedtatt oppstart av planarbeidet
og forlenget høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommunedelplan for vindkraft.
Ny høringsfrist er 15. oktober 2023.

Innspill sendes til: Gamvik kommune, pb. 174, 9770 Mehamn, eller på e-post til postmottak@gamvik.kommune.no

 

Hensikten med planarbeidet er å gjennomføre planavklaring av foreslåtte Sandfjellet og Digermulen vindkraftverk, herunder overordnet konsekvensutredning av vindkraftverkene. For begge vindkraftverkene er det nylig fremmet meldinger til NVE som del av konsesjonsprosessen etter energiloven. Planområdene til vindkraftproduksjon som inngår i planarbeidet, er vist med blå midtpunkt på kartet under.

 

 

Med vennlig hilsen
Stein Arild Olaussen
Næringsleder


Publisert: 07.07.2023 11.10
Sist endret: 07.07.2023 11.39