Kunngjøring

Valg av meddommere til lagmannsrett, tingrett og skjønnsmedlemmer 2021-2024:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett og skjønnsmedlemmer 2021 - 2024

 

Vil dette være noe for deg?

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg, velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Meddommere til lagmannsretten og tingretten.

Det fremgår av domstolloven (dl) § 67 at utvalgene av meddommere skal ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget».

Domstolloven  (lenke til lovdata.no) stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere: B.la. må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret.  Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Mer om dette kan leses i dl § 70 – 7§72 angir formelle krav til meddommere.

Skjønnsmedlemmer  Domstolloven

Det skal oppnevnes 1 skjønnsmedlem fra Gamvik kommune.

Det er ønskelig med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan- og reguleringsprosesser, kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet, samt innen regnskap.

Reglene i Domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldergrense, §§71 til 74 og § 79 gjelder for valg av skjønnsmedlem.

Dersom du er interessert i noen av disse, ta kontakt med Gamvik kommune:

E-post: postmottak@gamvik.kommune.no  innen 05.06. 2020.


Publisert: 20.05.2020 12.39
Sist endret: 20.05.2020 12.42