Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

 

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

 

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

 

Hva kan det søkes om?  

  • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
  • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

 

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.

 

Mer informasjon

Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningenwww.lottstift.no  

Spørsmål?   Ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

 

 

Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september.

Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjonerwww.lottstift.no


Publisert: 07.07.2021 08.35
Sist endret: 07.07.2021 08.35