Kartleggingsundersøkelse om bærekraftig kystutvikling

Del dine opplevelser om endringer langs kysten og dine ønsker for fremtidig utvikling. Delta i Kystbarometerets undersøkelse om bærekraftig kystutvikling.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi er et forskerteam ved UiT-Norges Arktiske Universitet som sender et undersøkelse angående vår forskning i bærekraftig kystutvikling i Nord-Norge. Til sammen har vi invitert ca. 17 000 husholdninger i Nord-Norge til å delta. Nå er lenken åpen og vi inviterer alle andre 18-79 åringer bosatt i Nord-Norge til å delta i undersøkelsen. På lengre sikt er målet å jevnlig gjennomføre en slik kartleggingsundersøkelse for å følge utviklingen over tid.

I vårt tverrfaglige forskningsprosjektet Kystbarometeret (www.kystbarometeret.com) jobber forskere fra UiT i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning, Nofima, Salt, Norsk Institutt for vannforskning og Havforskningsinstituttet for å bidra med å tette dette kunnskapshullet. Emma Salminen (doktorgradsstudent ved UIT), Sigrid Engen (postdoktor ved Norsk Institutt ved Naturforskning) og Vera Hausner (Professor i Miljø- og ressursfag ved UIT) har hovedansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen.

Med vennlig hilsen

Emma Salminen
PhD stipendiat, UiT


Publisert: 29.11.2021 09.07
Sist endret: 29.11.2021 09.09