Julehilsen

God jul alle sammen 😊

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Da står julehøytiden for døren, en tid for litt roligere tempo for de fleste og tid til ettertanke.

Julehøytiden er også en tid der vi kan stoppe opp litt og vise litt ekstra omtanke for hverandre.

Vi har gått gjennom nok et år med Korona- pandemien tett på kropp og sjel, noe mange har fått føle på også i vår kommune.

I tillegg har vi fått en ny utfordring på tampen av året, Noroviruset som har herjet med mange av oss.

Vi har blitt utsatt for strømbrudd i lengere tid dette året og mange lurte på om dette skulle gå bra.

Men, da er det godt å se at vi sammen klarer å stå han av, og lar dugnadsånden slippe fri.

Det er så mange har stått frem dette året og bidratt til at vi kan oppsummere at det meste har gått bra!

TUSEN, TUSEN TAKK TIL DERE ALLE!

Så vil rette en spesiell stor takk til vårt helsepersonell, våre sosialarbeidere og renholdspersonell som har hatt et ekstra stor påtrykk dette året!

Det rettes også en stor takk til teknisk etat som hjalp oss gjennom de mange utfordringene vi sto i når strømmen forsvant.

Ellers har så mange andre også bidratt i stort monn for å ta oss gjennom de utforinger som har blitt kastet på oss, og så mange har bidratt med sin dugnadsånd.

Skole og barnehagene har også stått i front i disse utfordringene og klart å holde åpent, slik at alle kunne gå på jobb!

Derfor har det også vært ekstra hyggelig å kunne være med å åpne en ny og flott barnehage i kommunen dette året, noe vil bidra til stor glede og bolyst fremover.

Så vil jeg også rekke en stor takk og minne på om hvor flink vi har vært som innbyggere og holde oss til de regler og retningslinjer som vi frivillig har fulgt, for å holde oss friske.

En stor takk til alle for å delta i denne store dugnadsånden, hvor vi viser hverandre – og oss selv – stor respekt, og tar på alvor det ansvaret som hviler på hver av oss over lang tid!

Vi har store forhåpninger til økt etablering og utvikling i året som kommer, noe vi alle er med og bidrar til ved å heie på våre egne bedrifter som satser videre, samt nye etablerere som kommer utenfra.

Det er veldig flott å se den positiviteten og innsats som vises når vi ønsker nye innbyggere velkommen og vi får tilbakemelding om at de trives og føler seg godt ivaretatt.

Det er ingen tvil om at dugnadsånden er sterk i denne kommunen og jeg ønsker å gi honnør og en stor takk til alle som er med og bidrar til det store frivillighetsarbeidet som vi ser i vår kommune!  

Når vi nå går inn i julen, så er vi dessverre nødt til å stenge helsesenteret julaften for besøk. Vi får bare stå han av og se frem til å besøke våre eldre 1. juledag!

Vi skal også se fremover, og 2022 kan bli et veldig spennende år for vår kommune og for mange av oss innbyggere. Vi må være medvirkende på utfordringene som kommer og vurdere mulighetene for utvikling. Det er et stort arbeid og ansvar som ligger til å utvikle vår kommune i rett retning, og til det har vi mange engasjerte politikere og organisasjoner som gir innspill og er engasjerte. I året som kommer er ønsker og målet at flere får anledninger blant innbyggere å engasjere seg i debatten om våre utviklingsmuligheter.

I 2022 skal vi fortsette å bry oss, ta vare på hverandre og fortsette å utvikle vårt samfunn for å være et godt sted å leve for alle, hele livet. Vi skal fortsette og bryr oss om hverandre som arbeidskolleger, naboer, samarbeidspartner og medborgere.

Jula er tiden for stillhet, glede og til refleksjon over livet.

Så nå ser vi først og fremst frem til en velfortjent julefeiring hvor vi skal forsøke å la roen senke seg litt, om så bare noen timer. La oss da sende noen tanker til alle som må feire denne høytiden i ensomhet. Kjenner du noen av dem, send dem gjerne en liten julehilsen, - det betyr så uendelig mye å få litt oppmerksomhet og føle seg inkludert!

 

Med dette vil jeg ønske alle en riktig god julehøytid. Ta vare på dere selv og de dere har rundt dere!

 

 

Med vennlig hilsen

                       

Tor Arne Solvoll
Rådmann


Publisert: 23.12.2021 11.02
Sist endret: 23.12.2021 11.04