Informasjon fra Næringsavdelingen:

Påminnelse om mulighet til søknader for kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik kommune har fått tildelt 770 000 kr i ekstraordinære kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv. Søknader må gå via regionalforvaltning.no Søknadsfrist er 12.12.21 Midlene skal gis som tilskudd for å dekke tap som følge av covid-19

Når det gjelder øvrige søknader til næringsfondet er det fortsatt midler til disposisjon dersom man ønsker tilskudd til kjøp av fiskebåt, prosjetutredning og annet.

Dette er hva det kompensasjonsmidlene kan benyttes til

Virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen. (Et tap kan måles i form av redusert inntjening i 2020-2021 sammenlignet med tilsvarende perioder i normalår som 2019).

Virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.

Virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.

Tilskuddet skal være en likviditetsstøtte og ikke dekke utviklingsprosjekter.

 

 

Med vennlig hilsen
Stein Arild Olaussen
Næringsleder


Publisert: 16.11.2021 08.42
Sist endret: 16.11.2021 08.46