Etablering av næring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Næringssjef  Stein-Arild Olaussen

Besøksadresse: Rådhuset, inngang på kortenden. 2.etg.

Postadresse: Gamvik kommune pb 174, 9770 Mehamn

Telefon: 784 96 309/90 56 59 59

E-post: stein.arild.olaussen@gamvik.kommune.no

 

Etablering av næring

Gamvik kommune ønsker å legge til rette for nyetableringer. Gjennom kommunens næringsavdeling bistår vi med hjelp og kompetanse både til nyetablerere og etablerte bedrifter.

Vi har bistått til både små og store etableringer i kommunen innen områdene:

  • Fiskeri
  • Privat virksomhet
  • Turisme

Gamvik kommune ønsker primært å bistå med midler til forstudier og forprosjekt. Dette for å hente mest mulig finansiering eksternt, og på den måten få man god effekt i bruken av næringsfondsmidlene. Ett godt gjennomarbeidet forstudie eller forprosjekt er i mange tilfeller nøkkelen for gunstig finansiering og tilskudd fra andre.

For kjøp av fiskebåter gjelder andre rutiner. Her kan man få et tilskudd på opp til fem prosent av kjøpesum, begrenset oppad til kr 50 000,- for brukt båt og kr 100 000,- for ny båt. Vi gir også tilskudd til kjøp av kvote.

For å søke tilskudd fra næringsfondet må alle søknader gå via regionalforvaltning. Se link nedenfor. Der ligger også link til andre finansieringskilder.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for hva som skal legges ved en søknad før behandling og eventuelt utbetaling av tilskudd. Retningslinjene finner du her.

 

Tilskudd fra næringsfond, søkes via regionalforvaltning Søknad
Tilskudd fra Sametinget Søknad
Tilskudd fra Innovasjon Norge  Søknad
Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune Søknad
Tips for etablering av enkeltsmannsforetak og firma Tips

Publisert: 15.06.2016 19.35
Sist endret: 15.06.2016 19.39