Barnevern/NAV

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nordkyn barnevernstjeneste

Nordkyn barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste for Gamvik og Lebesby kommune.

  • Barnevernkonsulent: Maria Yvonne Fallsen, 97 99 09 38, yvonne.fallsen@gamvik.kommune.no
  • Barnevernkonsulent: Lillian Utsi Karlstad, 95 83 46 23, lillian.utsi.karlstad@gamvik.kommune.no

Er du bekymret for et barn?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten.

Ønsker du å bli et fosterhjem?

Vil du bidra til å skape en endring?

Du har mulighet til å tilby fosterhjem til noen som trenger akkurat deg.
Flere enn 1000 nye barn og unge trenger fosterhjem hvert år. Vil du være med på å skape en bedre hverdag for barna? Enhver ny dag gir en ny sjanse. Gi dem en hånd å holde i!
Kontakt barneverntjenesten på telefon eller e-post.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpent hele døgnet og er gratis.
Telefon 116 111 eller www.116111.no

Åpningstid & Kontakt med NAV Gamvik

Nav Gamvik kundemottak holder åpent Mandag, Onsdag og Fredager fra kl.11.00 til 14.00.

Vi kan for øvrig kontaktes på vårt tlf. 55 55 33 33.

Vi oppfordrer alle til å benytte vår selvbetjeningstjeneste som er NAV.no. Her kan du blant annet registrere deg som arbeidssøker, finne informasjon om rettigheter, samt søknadskjemaer for ulike ytelser.

Sosiale tjenester i Nav Gamvik

Sosialtjenesten yter økonomisk hjelp til de som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold, eller i særlige tilfeller trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Før en har rettigheter til sosialhjelp må alle andre muligheter til å sørge for sitt livsopphold være prøvd. Dette gjelder for eksempel lønnet arbeid, arbeidsrettede tiltak, trygdeytelser, studielån, bruk av formue eller salg av formuesgjenstander eller ved reduksjon av utgifter. Hjelpen en får fra sosialtjenesten skal ta sikte på å gjøre en selvhjulpen. Ofte blir økonomisk hjelp gitt i kombinasjon med rådgivning og fastsetting av vilkår. Søknadsskjema og eventuell hjelp til utfylling får en ved å kontakte NAV Gamvik. Saksbehandlingstiden for ordinære søknader er inntil 4 uker.

Økonomisk rådgiving

Økonomisk råd og veiledning er gratis. Enkeltpersoner som ikke klarer å betjene sin gjeld kan få hjelp til å få oversikt over sin økonomi, samt å forsøke å få til en frivillig gjeldsavtale.

Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD (800 45 353), økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.  Se for øvrig vår selvbetjeningstjeneste som er NAV.no.

Rusproblemer eller spilleavhengighet?

Sosialtjenesten er behjelpelig med å søke behandling for rusproblemer og spilleproblemer. Etter endt rusbehandling er sosialkontoret behjelpelig med å bistå med råd og veiledning når det er behov for det og personen ønsker det.

Arbeidsrettende tiltak

Sosialtjenesten i NAV er behjelpelig med å kontakte lokale bedrifter for å etablere arbeidsrettede tiltak.   
Publisert: 06.05.2016 10.06
Sist endret: 06.05.2016 10.12