Oppvekst informerer

Informasjon om SFO - Søknadsfrist for skoleåret 2023/24 er 1. april 2023:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


SFO

Søknadsfrist for skoleåret 2023/24 er 1. april 2023.

Link til manuellt søknadsskjema: SFO søknadskjema 

 

SFO er et omsorgs- og aktivitetstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. til 4. trinn. Barn med nedsatt funksjonsevne kan få tilbud fra 5. til 7. trinn.

SFO-tilbudet i Gamvik kommune gis på Mehamn skole. 

Moderasjonsordninger på SFO 

Søskenmoderasjon:

  • 50 % for barn nr. 2

 

  • 30 % for barn nr. 3 og 4 

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men for å få søskenmoderasjon må søsken bo fast sammen (folkeregistrert på samme adresse). I tillegg må samme forelder være mottaker av faktura for alle barn både i barnehage og SFO. 

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt i foreldrebetaling for ett barn i ett år.

Kostpenger kommer utenom dette.

Søker du før 1. august gjelder reduksjonen fra 1. august og ut skoleåret. Søker du etter 1. august gjelder reduksjonen fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Dersom barnets foreldre bor hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn, og som må søke om redusert foreldrebetaling.

Ordningen er søknadsbasert. Det må søkes for hvert skoleår.

Gratis SFO for barn på 1. og 2. trinn og for barn med nedsatt funksjonsevne:

Barn på 1. trinn har 12 timers gratis SFO. Fra høsten 2023 innføres det også 12 timer gratis SFO for barn på 2. trinn.

 

Mvh.Oppveksleder.


Publisert: 14.03.2023 12.36
Sist endret: 14.03.2023 12.42