KUNNGJØRING!

Announcement/Information Coronavirus - Informasjon til kommunens innbyggere med nasjonale- og lokale tiltak i forhold til Koronaviruset:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


INFORMASJON TIL KOMMUNENS INNBYGGERE OM KORONAVIRUSET (OPPDATERES FORTLØPENDE.)

INFORMATION (CORONAVIRUS):

Follow the links bellow:

General information coronavirus in 24 languages

Information in English

ANNOUNCENENT!

KOMMUNEN OPPFORDRER TIL Å FØLGE NASJONALE MYNDIGHETERS TILTAK OG RÅD SOM ANNONSERES FORTLØPENDE PÅ DERES RESPEKTIVE KANALER (HJEMMESIDER, PRESSEKONFERANSER/MEDIA O.L)

Nyttige linker til befolkningen finnes neders på dette kunngjøringen!

Useful links to the population can be found at the bottom of this announcement!

Gamvik kommune har satt beredskapsstab og varslinger fra myndighetene vil sendes ut til kommunens innbyggere på hjemmeiden fortløpende.

Karantene telefon 90230156 Gamvik kommune.

For å få oversikt over innbyggere som sitter i karantene eller i isolat har Gamvik kommune opprettet en egen karantene telefon. De som nå sitter i karantene bes om å ringe inn for å registrere seg. Alle spørsmål som knyttes til karantene eller isolat besvares også her.

 

 

Kommunalt vedtak, Karanteneregler

Gjelder fra og med 1/4 2020 til og med 7/4 2020: 

Kommunene Lebesby og Gamvik har vedtatt liknende tiltak for smittevern mot Covid-19 (Korona-virus). Disse vedtakene blir nå videreført i begge kommunene, da kommuneoverlegen og politisk ledelse er samstemte om viktigheten av å klare å utsette når tid smitten for alvor skal treffe våre kommuner (Vi befinner seg nå i fase 1 av pandemien). Kommunene ønsker derfor å videreføre de kommunale karantenereglene, for å sikre at følgende er på plass når neste fase av pandemien inntreffer;

•             Nok smittevernutstyr og helsemessig infrastruktur i kommunene.

•             Nok helsepersonell og nødvendig kompetanse i kommunene.

•             At værforholdene blir bedre med tanke på pasienttransport (for tiden er det mye dårlig vær og stengte fjelloverganger, noe som ofte kan være til hinder for pasienttransport der man er avhengig av ambulanse, ambulansebåt og luftambulanse-/redningstjenesten).

Oppsummert:

Kommunene Lebesby og Gamvik viderefører karantenekrav, men endrer området til å gjelde: Innreisende fra alle kommuner unntatt kommunene i Troms og Finnmark Fylkeskommune

Følgende karantenebestemmelser gjelder, vedtatt etter Smittevernlovens §4-1 femte ledd:

•             Alle som ankommer kommunene etter reiser i ovennevnte områdene i Norge, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

             For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Unntaksbestemmelser i henhold til statlig veileder:

For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener Helse- og sosialdepartementet at det ut fra situasjonen pr i dag er viktig at det gjøres noen unntak. Kommunene Lebesby og Gamvik viderefører dermed gjeldende karantenevedtak, men åpner i tråd med veilederen for unntak tilknyttet;

•             tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.

•             tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.

•             tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.

•             tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.

•             tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og           , og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt         arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.

•             Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane eller i luften).

•             Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

 

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette. Skulle det oppstå hindringer utover dette, avklares det ved å kontakte den aktuelle kommunen.

Kommunene har i denne perioden hatt tett kontakt med store arbeidsgivere.

Nasjonalt hytteforbud

  • I Lebesby og Gamvik kommuner sidestilles campingvogner og spikertelt med hytter. Dette betyr at det nasjonale forbudet for hytter også gjelder for campingvogner og spikertelt. Vi minner også i denne sammenheng om føringene fra Folkehelseinstituttet på det med å unngå fritidsreiser.

 Kommunene Lebesby og Gamvik har tett dialog i saken. Dette for å sikre et best mulig smittevern mot Covid-19, samt opprettholdelse av de nødvendige helse- og omsorgstjenestene i våre kommuner.

Dette vedtaket gjelder fra 1.april og i 7 dager. Skulle situasjonen endre seg så er kommunene beredt til å fatte nytt vedtak.

 

Karantenetelefoner i Gamvik og Lebesby kommuner:
Gamvik Kommune:     90 23 01 56
Lebesby kommune:    97 99 09 50

 

Informasjon fra helsestasjonen:

Informasjon i forbindelse med Koronaviruset

 

Omsorgstilbud:

Når det nå fra sentralt hold er besluttet forsterkede tiltak vil selvfølgelig også våre skoler og barnehager fra og med i morgen 13.03.20 være stengt. Skoleledelsen og lærerne arbeider med planer for hjemmeundervisning der det er formålstjenlig. Informasjon vil bli gitt fra aktuelle skoler og barnehager.

Selv om barnehager og skoler stenges, må vi opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Vi vil også unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Derfor etablerer vi i Gamvik kommune et omsorgstilbud for barnehager og småtrinnet, 1-4. klasse. Dette er for barn av foreldre som ikke har mulighet for barnepass og som har kritiske samfunnsfunksjoner. Foreldre dette gjelder vil bli kontaktet. 

Opplæring/Skoler/skólum:

Se linker under:

Tips til foreldre - Smittereduserende tiltak i forbindelse med Koronavirus

RÁÐLEGGINGAR TIL FORELDRA - RÁÐSTAFANIR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR FREKARI SMIT VEGNA KORONAVÍRUSINS

Elevene har rett til å få opplæring, og i Gamvik kommune arbeider vi med å legge til rette med våre digitale løsninger for å sørge for god kommunikasjon mellom lærere og elever og for at elever kan utføre skolearbeid hjemme.

Til ungdommen:

Norges statsminister har lukket drift av skoler og barnehager. Denne beslutningen er tatt for å ivareta befolkningens helse, og begrense smittespredning.Alle må ta ansvar og være med å forhindre smittespredning, så oppfordringen vår blir at dere ikke samles i store gjenger. Og husk god hånd- og hostehygiene hvor du enn er.

Koronatelefon for barn og unge på Nordkyn - 468 37 175 

Opplever du som barn eller ungdom bekymring, angst eller stress knyttet til virusutbruddet? Ta kontakt med kommunepsykologen på telefon 468 37 175.
Åpen hverdager kl 13:00-15:00 

Oppfordring:

Spredning av Koronaviruset er en alvorlig situasjon for hele landet, og vi ber innstendig om at alle respekterer de tiltak som iverksettes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommunestyret v/ smittevernlege og rådmann. Vi må så langt det er mulig hindre at noen i vår kommune blir smittet eller satt i karantene. Vi ser at folk i andre land dør av viruset og vi må alle gjøre hva vi kan for å skjerme våre svakeste.

Det er videre gjort følgende lokale bestemmelser som gjelder inntil videre:

  • Idrettshallen, svømmehallen, kino og bibliotek stenges
  • Rådhuset stenger for publikum, kontakt kan skje på telefon, epost eller facebook.
  • Dagsentrene stenges.
  • Det vil bli gjort prioritering av legeressursene og timer kan bli utsatt
  • Det innføres besøksforbud på sykehjem. Det oppfordres til at pårørende kun ved spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må forhånds avklares.
  • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng bør avlyses

Tilbud til befolkningen fra våre matvarebutikker: 

Våre matvarebutikker i Gamvik, Mehamn og på Skjånes tilbyr varebringing til de som sitter i karantene.          

For å redusere arbeidsmengden på våre butikker, ber vi om at de som har familie/venner som kan hjelpe til benytter seg av det.

Følgende bestillingsrutiner må følges for å få varer levert samme dag:

Butikk

Bestillingsfrist

telefon

SMS

Varer kan   bestilles på mail

Coop   Mehamn

 

Kl 13.00

 

97 74 93 72

 

Nei

 

ashild.kristoffersen@coop.no

Gamvik   Handel

 

Kl 14.00

95 87 39 03

Ja

synove.vassvik@gmail.com

Coop   Skjånes

 

Kl 13.00

 

78 49 68 07

 

Nei

 

Nei

Tilbudet om varebringing er gratis til de som sitter i karantene.

Sykehjemmet/omsorgsboliger i kommunen:

Sykehjemmet har innført restriksjoner for besøkende for å ivareta smittevern for pasientene.

Døren er låst inn til sentret. For å komme i kontakt med pleiepersonalet, er det ringeklokke på siden av døren. 

De kommunale tjenestene vil bli utfordret og noe av den ordinære driften vil utgå. Vi ber om forståelse for det og beklager de ulempene det medfører.

Dette er en helt spesiell situasjon med de strengeste tiltakene i landet som er gjennomført i fredstid. Vi ber om at alle bidrar, for eksempel med barnepass av de som kan i henhold til myndighetenes anbefalinger (ikke de som er i risikogrupper), slik at helsepersonell kan møte på jobb som vanlig. Dette er svært viktig for at vi skal kunne yte forsvarlig helsehjelp til de som trenger det.

Informasjon om rutiner ved mistanke om Korona-smitte i Gamvik kommune:

Ved mistanke om smitte med Koronavirus ber vi om at dere IKKE møter opp på legekontoret eller helsesenteret. Ta kontakt over telefon 116117.

Om du har oppholdt deg i områder med vedvarende smitte bes innbyggere i kommunen orientere legekontoret i Mehamn per telefon 78 49 66 00.
Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.
Hvis du får luftveissymptomer etter nylig opphold i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene. Eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene ring 116117.

Reiser:

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om:

1. At alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene i 14 dager etter ankomst.

2. At alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7 dager etter symptomfrihet.

Disse tiltak og anbefalinger kan endre seg fortløpende, så det anbefales å følge nøye med på mydighetenes kunngjøringer på helsedirekteoratets - og andre offisielle myndigheters hjemmesider!

Nyttige linker:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://helsenorge.no/koronavirus

Information in English:

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

Koronavirus – Informasjon om rettigheter fra NAV:

Følg lenken under:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

 


Publisert: 23.03.2020 17.05
Sist endret: 18.03.2020 13.50