Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep. Norasenteret gir et beskyttet botilbud i en overgangsperiode og støttesamtaler. Gamvik kommune eier selskapet sammen med andre øst Finnmarks kommuner.

Tilbud ved senteret er gratis og uten egenbetaling for brukeren. Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til senteret, det kreves ikke henvisning eller timeavtale og det er ikke ventelister. Tilbudet gjelder for alle som oppholder seg i Norge. 

Etter loven skal kommunene sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det er også et senter for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, incest eller voldtekt.

Tilbudet skal inneholde:

• et gratis helårs, heldøgns, trygt og midlertidig bo-tilbud, og
• et gratis dagtilbud,
• et helårs og heldøgns tilbud til kvinner, menn og barn, der de kan få råd og veiledning på krisetelefon og
• oppfølging i reetableringsfasen.

Norasenteret IKS har et godt utviklet tilbud og tilfredsstiller kravene i krisesenterloven, både til fagkompetanse hos de ansatte og til bygningsmessige forhold. Senteret ivaretar sikkerheten til den enkelte beboer og er bygget etter kravene om universell utforming. 
 

Besøksadresse. Henrik Lundsgt 4, Kirkenes
Postadresse: Postboks 347, 9915 Kirkenes
Telefon: 78 99 60 60

Mailadresse: info@norasenteret.no

Facebook: Norasenteret IKS


Publisert: 01.02.2021 14.16
Sist endret: 01.02.2021 14.17